سرور کلاود رم ۲

تومان98,000/moحافظه ( Ram ) 2 گیگابایت
پردازنده ( CPU ) 1 هسته
دیسک ( Disk ) 20 گیگابایت NvMe
پورت ( Port ) پورت 10 گیگابیت
ترافیک ( Traffic ) بیست ترابایت
لوکیشن آلمان
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل خودکار

سرور کلاود رم2 (جدید)

تومان140,000/moحافظه ( Ram ) 2 گیگابایت
پردازنده ( CPU ) 2 هسته
دیسک ( Disk ) 40 گیگابایت NvMe
پورت ( Port ) پورت 10 گیگابیت
ترافیک ( Traffic ) بیست ترابایت
لوکیشن آلمان
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل خودکار

سرور کلاود رم 4

تومان190,000/moحافظه ( Ram ) 4 گیگابایت
پردازنده ( CPU ) 2 هسته
دیسک ( Disk ) 40 گیگابایت NvMe
پورت ( Port ) پورت 10 گیگابیت
ترافیک ( Traffic ) بیست ترابایت
لوکیشن آلمان
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل خودکار

سرور کلاود رم 4 (جدید)

تومان270,000/moحافظه ( Ram ) 4 گیگابایت
پردازنده ( CPU ) 3 هسته
دیسک ( Disk ) 80 گیگابایت NvMe
پورت ( Port ) پورت 10 گیگابیت
ترافیک ( Traffic ) بیست ترابایت
لوکیشن آلمان
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل خودکار

سرور کلاود رم 8

تومان350,000/moحافظه ( Ram ) 8 گیگابایت
پردازنده ( CPU ) 2 هسته
دیسک ( Disk ) 80 گیگابایت NvMe
پورت ( Port ) پورت 10 گیگابیت
ترافیک ( Traffic ) بیست ترابایت
لوکیشن آلمان
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل خودکار

سرور کلاود رم 8 (جدید)

تومان480,000/moحافظه ( Ram ) 8 گیگابایت
پردازنده ( CPU ) 4 هسته
دیسک ( Disk ) 160 گیگابایت NvMe
پورت ( Port ) پورت 10 گیگابیت
ترافیک ( Traffic ) بیست ترابایت
لوکیشن آلمان
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل خودکار

سرور رم 16

تومان610,000/moحافظه ( Ram ) 16 گیگابایت
پردازنده ( CPU ) 4 هسته
دیسک ( Disk ) 160 گیگابایت NvMe
پورت ( Port ) پورت 10 گیگابیت
ترافیک ( Traffic ) بیست ترابایت
لوکیشن آلمان
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل خودکار

سرور رم 16 (جدید)

تومان880,000/moحافظه ( Ram ) 16 گیگابایت
پردازنده ( CPU ) 8 هسته
دیسک ( Disk ) 240 گیگابایت NvMe
پورت ( Port ) پورت 10 گیگابیت
ترافیک ( Traffic ) بیست ترابایت
لوکیشن آلمان
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل خودکار

سرور رم 32

تومان1,145,000/moحافظه ( Ram ) 32 گیگابایت
پردازنده ( CPU ) 8 هسته
دیسک ( Disk ) 240 گیگابایت NvMe
پورت ( Port ) پورت 10 گیگابیت
ترافیک ( Traffic ) بیست ترابایت
لوکیشن آلمان
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل خودکار

سرور رم 32 (جدید)

تومان1,940,000/moحافظه ( Ram ) 32 گیگابایت
پردازنده ( CPU ) 16 هسته
دیسک ( Disk ) 360 گیگابایت NvMe
پورت ( Port ) پورت 10 گیگابیت
ترافیک ( Traffic ) بیست ترابایت
لوکیشن آلمان
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل خودکار